Kokemuksia kentältä: kevään 2016 työpajat

Olemme työskennelleet koko Omasi-hankkeen ajan yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa. Hanke starttasi syksyllä 2015 ja keväällä 2016 pidettiin jo ensimmäiset pilotoinnit tulevaisuustyöpajoista. Lähdimme liikkeelle hankesunnittelman tavoitteista: halusimme selvittää millaisia esteitä nuorten, ja etenkin nuorten naisten työllistymiseen, ammatinvalintaan ja koulutukseen hakeutumiseen liittyy. Samalla tarkoitus oli kehittää työkaluja ja menetelmiä, jotka tukisivat nuoria oman elämän suunnan pohtimisessa ja erilaisten valintojen tekemisessä.

Toimiminen ryhmässä ja vertaistuki
omasi_tyokalut_beta_page_09

Omasin tehtävien Beta-versio 2016: valinnat ja arvot.

Kehitettävien menetelmien lähtökohtana oli ryhmässä toimiminen ja omien kokemusten ja ajatusten jakaminen. Moni nuori (ja vanhempikin ihminen) ajattelee olevan ongelmiensa ja pelkojensa kanssa yksin. Muiden kokemusten kuuleminen saattaa herättää näkemään, että ongelmia voi lähestyä ja niitä voi ratkaista monella tapaa. Sama koskee myös positiivisia kokemuksia.

Keväällä 2016 Omasi-hankkeessa pidettiin työpajat Turun kaupungin starttipajassa, Opetuskoti Mustikassa ja Turun tyttöjen talolla. Pajoihin osallistui taustoiltaan erilaisia ja eri-ikäisiä nuoria, osallistujien keski-iän ollen n. 23 v. Kiinnostava huomio hankkeen näkökulmasta oli, että riippumatta koulutus- tai työtaustasta nuoret painivat samanlaisten kysymysten ja epävarmuuksien kanssa: mitä haluan, mitä odotan tulevaisuudelta ja miten löytäisin oman paikkani maailmassa.

Myös omaa osaamista ja taitoja aliarvioitiin eikä niitä osattu nähdä tulevaisuuden rakennuspalikkoina. Pyrimmekin työpajoissa kehittämään oman osaamisen ja erilaisten osaamisyhdistelmien tunnistamista sekä löytämään jokaisesta vahvuuksia.

Seuraavasta askeleesta pitkän tähtäimen suunnitelmiin
omasi_tyokalut_beta_page_10

Omasin tehtävien Beta-versio 2016: valintalaatikko.

Tulevaisuusohjauksen keskiössä on ohjaaminen erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien näkemiseen sekä ohjaaminen seuraavaa askelta pidemmälle. Työpajoissa pohdimme esimerkiksi tulevaisuuden työelämää ja siinä tarvittavia taitoja. Lisäksi mietimme valintoihin liittyviä ja niitä ohjaavia olettamuksia ja arvoja. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen toki vaatii, että elämän perusasiat ovat kunnossa, mutta fokuksen siirtäminen kauemmas voi mahdollistaa myös tämän hetkisen tilanteen näkemisen toisin. Erilaiset lähtökohdat ja kokemukset rajaavat polkua, johon askeliamme asetamme. Lähtökohdat eivät kuitenkaan määrittele polun päätepistettä.

Uusia näkökulmia myös ohjaajille

Työpajoihin osallistui Omasi-hankkeen puolesta aina yksi tai kaksi työntekijää. Lisäksi mukana oli nuorten oma ohjaaja tai ohjaajia. Työpajatyöskentelyyn osallistuivat kaikki: niin nuoret, heidän ohjaajansa kuin hanketyöntekijätkin. Nuoret jakoivat kokemuksiaan yllättävänkin avoimesti ja heillä oli hyviä näkökulmia moneen käsiteltyyn asiaan. Nuorilta kerätty palaute oli pääosin positiivista. Työpajoista ja yhdessä puhumisesta pidettiin vaikka kaikki tehtävät eivät olisikaan olleen juuri itseä kiinnostavia. Tärkeintä tuntuikin olevan, että keskusteltuun voitiin käyttää paljon aikaa ja että nuori sai mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi omaan tulevaisuuteen liittyvien asioiden äärelle. Nuorten kanssa työskentelevät ohjaajat taas kokivat saaneensa uusia näkökulmia omaan työhönsä: ryhmäkeskustelussa nuorista saattoi paljastua puolia, jotka eivät ehkä olleet aiemmin tulleet esille yksilöohjauksessa.

Yhteensä kevään 2016 työpajoihin osallistui 17 nuorta. Lisäksi hanke järjesti Turussa kaksi puolipäiväseminaaria ohjaustyötä tekeville.

 

Sari Miettinen,
Omasi-hankkeen projektikoordinaattori