Future Camp Turun Ohjaamossa 9.11.2017

OPH_webrobanneri

HUOM! Tapahtuma on peruttu kiinnostuksen vähäisyyden vuoksi.

Future camp on tapahtuma, jossa pohditaan tulevaisuutta eri näkökulmista tehtävien avulla.

Future Camp sisältää:
– Tulevaisuusäänestyksen
– Taitobingon
– Tulevaisuussimulaation
– Tulevaisuuden työntekijä -hahmonaattorin

Tarjolla pientä purtavaa ja tehtävien suorittajille Finnkinon leffalippuja.

Tapahtumaan mahtuu 30 osallistujaa ja se on avoin kaikille alle 29-vuotiaille. Tule yksin tai porukassa. Ilmoittaudu ma 6.11.2017 mennessä: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4298

Osoite: Turun Ohjaamo, Yliopistonkatu 25 a, 4 krs., Turku

Tervetuloa!

Future Campin järjestää Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen OMASI-hanke.

Hanketta osarahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se toteutetaan 1.8.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Kevään 2017 seminaarien antia

Omasi-hanke Turun kristillisellä opistolla 30.3.2017. Kuva: Sari Miettinen

Omasi-hanke osallitui keväällä 2017 kahteen ohjaajille ja hanketyöntekijöille suunnattuun seminaariin.

Kaksi sukupolvea yhdessä kotoutumisen polulla -seminaari järjestettiin 30.3.2017 Turun kristillisellä opistolla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä lähes 130 kotoutumisen ja monikulttuurisen perhetyön parissa työskentelevää.

Puheenvuorot kuultiin mm. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Päivi Ruotsalalta, tutkija Anu Isotalolta, TEM:in erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamolta sekä  Suomen vanhempainliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Naghmeh Karvoselta. Omasi-hankkeen projektipäällikkö Nina Pietikäinen esitteli tilaisuudessa lyhyesti hankkeen toimintaa ja tuloksia. Lisäksi tapahtumassa oli messutori, jossa maahanmuuttajille palveluja tarjoavat hankkeet ja toimijat esittelivät toimintaansa.

Melody Karvosen esitys 30.3.3017 käsitteli erilaista kokemustaustaa ja sen merkitystä vuorovaikutuksessa. Kuva: Sari Miettinen

Tutkija Anu Isotalo kertoi väitöskirjastaan, joka käsitteli maineen merkitystä turkulaisille somalitytöille. Isotalon mukaan tytön mainetta määritellään suhteessa länsimaiseen ja suomalaiseen tyttöyteen ja nuoruuteen. Tyttären hyvä maine on Isotalon mukaan myös perheen hyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Melody Karvonen toi esille pitkän kokemuksensa kulttuurisista eroista ja kohtaamisesta Suomessa ja miten toisenlainen kokemustausta tulisi ottaa huomioon. Karvonen kehotti pohtimaan omassa kulttuurissamme itsestään selvänä pitämiämme asioita ja muistutti, että erilaisuus tarjoaa aina myös mahdollisuuden oppia uutta.

Tapahtuman järjesti Sateenkaari Koto ry:n Pikku Mustikka -hanke (ESR).

 

 

 

Kevään toinen iso tapahtuma oli Parhaita paloja hankkeista -seminaari 20.4.2017 Varsinais-Suomen virastotalolla Turussa. Omasi-hanke järjesti seminaarin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Kotona Suomessa-hankkeen ja THL:n Sokra-koordinaation kanssa.

Aamupäivän puheenvuorot kuultiin Siirtolaisuusinstituutin johtaja Tuomas Martikaiselta ja Turun yliopiston professori Merja Anikselta. Iltapäivällä varsinaissuomalaiset maahanmuuttajahankkeet esittelivät toimintaansa ja tuloksia. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 80.

 

PARHAITA PALOJA – toimintaa ja tuloksia Varsinais-Suomen hankkeista 20.4.2017

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kotona Suomessa -hanke, THL:n Sokra-koordinaatio ja Turun yliopiston Omasi-hanke järjestävät seminaarin nuorisotyöntekijöille, ohjaajille ja maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville sekä kaikille seminaarin aiheista kiinnostuneille. Seminaarissa esitellään käynnissä olevia varsinaissuomalaisia maahanmuuttajahankkeita ja niiden tuloksia.

Tilaisuus on maksuton.

Aika: 20.4.2017 klo 9.00–15.30
Paikka: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valtion virastotalo, Auditorio (2.kerros), Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Ilmoittautuminen: viimeistään 10.4.2017 tästä linkistä

Seminaarin ohjelma (pdf)

Kokemuksia kentältä: kevään 2016 työpajat

Olemme työskennelleet koko Omasi-hankkeen ajan yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa. Hanke starttasi syksyllä 2015 ja keväällä 2016 pidettiin jo ensimmäiset pilotoinnit tulevaisuustyöpajoista. Lähdimme liikkeelle hankesunnittelman tavoitteista: halusimme selvittää millaisia esteitä nuorten, ja etenkin nuorten naisten työllistymiseen, ammatinvalintaan ja koulutukseen hakeutumiseen liittyy. Samalla tarkoitus oli kehittää työkaluja ja menetelmiä, jotka tukisivat nuoria oman elämän suunnan pohtimisessa ja erilaisten valintojen tekemisessä.

Toimiminen ryhmässä ja vertaistuki
omasi_tyokalut_beta_page_09

Omasin tehtävien Beta-versio 2016: valinnat ja arvot.

Kehitettävien menetelmien lähtökohtana oli ryhmässä toimiminen ja omien kokemusten ja ajatusten jakaminen. Moni nuori (ja vanhempikin ihminen) ajattelee olevan ongelmiensa ja pelkojensa kanssa yksin. Muiden kokemusten kuuleminen saattaa herättää näkemään, että ongelmia voi lähestyä ja niitä voi ratkaista monella tapaa. Sama koskee myös positiivisia kokemuksia.

Keväällä 2016 Omasi-hankkeessa pidettiin työpajat Turun kaupungin starttipajassa, Opetuskoti Mustikassa ja Turun tyttöjen talolla. Pajoihin osallistui taustoiltaan erilaisia ja eri-ikäisiä nuoria, osallistujien keski-iän ollen n. 23 v. Kiinnostava huomio hankkeen näkökulmasta oli, että riippumatta koulutus- tai työtaustasta nuoret painivat samanlaisten kysymysten ja epävarmuuksien kanssa: mitä haluan, mitä odotan tulevaisuudelta ja miten löytäisin oman paikkani maailmassa.

Myös omaa osaamista ja taitoja aliarvioitiin eikä niitä osattu nähdä tulevaisuuden rakennuspalikkoina. Pyrimmekin työpajoissa kehittämään oman osaamisen ja erilaisten osaamisyhdistelmien tunnistamista sekä löytämään jokaisesta vahvuuksia.

Seuraavasta askeleesta pitkän tähtäimen suunnitelmiin
omasi_tyokalut_beta_page_10

Omasin tehtävien Beta-versio 2016: valintalaatikko.

Tulevaisuusohjauksen keskiössä on ohjaaminen erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien näkemiseen sekä ohjaaminen seuraavaa askelta pidemmälle. Työpajoissa pohdimme esimerkiksi tulevaisuuden työelämää ja siinä tarvittavia taitoja. Lisäksi mietimme valintoihin liittyviä ja niitä ohjaavia olettamuksia ja arvoja. Pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen toki vaatii, että elämän perusasiat ovat kunnossa, mutta fokuksen siirtäminen kauemmas voi mahdollistaa myös tämän hetkisen tilanteen näkemisen toisin. Erilaiset lähtökohdat ja kokemukset rajaavat polkua, johon askeliamme asetamme. Lähtökohdat eivät kuitenkaan määrittele polun päätepistettä.

Uusia näkökulmia myös ohjaajille

Työpajoihin osallistui Omasi-hankkeen puolesta aina yksi tai kaksi työntekijää. Lisäksi mukana oli nuorten oma ohjaaja tai ohjaajia. Työpajatyöskentelyyn osallistuivat kaikki: niin nuoret, heidän ohjaajansa kuin hanketyöntekijätkin. Nuoret jakoivat kokemuksiaan yllättävänkin avoimesti ja heillä oli hyviä näkökulmia moneen käsiteltyyn asiaan. Nuorilta kerätty palaute oli pääosin positiivista. Työpajoista ja yhdessä puhumisesta pidettiin vaikka kaikki tehtävät eivät olisikaan olleen juuri itseä kiinnostavia. Tärkeintä tuntuikin olevan, että keskusteltuun voitiin käyttää paljon aikaa ja että nuori sai mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi omaan tulevaisuuteen liittyvien asioiden äärelle. Nuorten kanssa työskentelevät ohjaajat taas kokivat saaneensa uusia näkökulmia omaan työhönsä: ryhmäkeskustelussa nuorista saattoi paljastua puolia, jotka eivät ehkä olleet aiemmin tulleet esille yksilöohjauksessa.

Yhteensä kevään 2016 työpajoihin osallistui 17 nuorta. Lisäksi hanke järjesti Turussa kaksi puolipäiväseminaaria ohjaustyötä tekeville.

 

Sari Miettinen,
Omasi-hankkeen projektikoordinaattori  

Tulevaisuusohjauksen tehtävät koottu työkirjaksi

tyokirja-kansi-300x293

Omasi-hankkeessa kehitetyt tulevaisuusohjauksen tehtävät ja harjoitukset on koottu yhteen Tulevaisuus – paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirjaan.  Työkirja on tehty yhteistyössä UTUA – Uutta tulevaisuutta luomassa -hankkeen kanssa.

Työkirja julkaistiin Jyväskylän Opo-päivilllä 2.-4.2.2017 ja jaettiin kaikille päiville osallistuneille.

Tehtävät on kehitetty yhteistyössä ohjaajien ja ohjattavien kanssa ja ne tukevat erityisesti elämän taitekohtiin liittyvien valintojen pohtimista. Työkirja ja tehtävät ovat vapaasti hyödynnettävissä ja soveltuvat esimerkiksi:

  • Opinto-ohjaukseen eri koulutusasteilla ja oppilaitoksissa
  • Starttivalmennuksen ja työpajaohjauksen tueksi
  • Työvoimakoulutukseen alan vaihtajille ja oman alan etsijöille
  • Nuorisotyöhön
  • Maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien kanssa työskentelyyn
  • Kaikille tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille!

Lue ja tulosta työkirja ja tehtävät Omasi-hankkeen sivuilta tai osoitteesta: www.tulevaisuusohjaus.fi

Työkirjan painetun version voi tilata osoitteesta: tulevaisuusohjaus[at]utu.fi.

Otamme mielellään vastaan palautetta työkirjasta. Palautteen antajien kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja 31.7.2017 saakka. Palautelomake.

Antoisia hetkiä Tulevaisuusohjauksen työkirjan parissa!