Tulevaisuusohjauksen työpaja 10.2.2016 Turussa

Omasi-hanke kutsuu nuorten parissa työskenteleviä ohjaajia työpajaan, jossa kehitetään tulevaisuusohjauksen välineitä ja keskustellaan nuorten naisten työllistymisestä, koulutusvalinnoista ja ohjauksen haasteista.

Työpajaan kutsutaan hankkeen yhteistyötahojen edustajia sekä nuorten kanssa Varsinais-Suomen alueella työskenteleviä ohjaajia.

Ohjaajien tulevaisuustyöpaja keskiviikkona 10.2.2016 klo 12.30–15.30
Turun Ohjaamo, Yliopistonkatu 25A, 4 krs. Turku

12.30–12.45 Tervetuloa + kahvi

13.00–13.30 Tulevaisuus, paljon mahdollista! Tulevaisuustietoisuus ja -ohjaus
Leena Jokinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

13.30–14.30 Työpajatyöskentelyä: tulevaisuusohjauksen välineet
Katariina Heikkilä, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

14.30–15.30 Työpajan purku ja keskustelua ohjauksen haasteista ja nuorten näkemyksistä
Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Tervetuloa!

Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen sähköpostitse 8.2.2016 mennessä projektikoordinaattori Sari Miettiselle: sari.miettinen(at)utu.fi

Omasi-hankkeen ensiaskeleet

Omasi-hanke käynnistyi elokuussa 2015 ja hankkeessa aloittivat työskentelyn projektikoordinaattorit Sari Miettinen ja Katariina Heikkilä.

Syksy 2015 käytetään taustatyöhön: projektikoordinaattorit perehtyvät aihepiiristä aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja projekteihin, luovat yhteistyöverkoston eri toimijatahojen kesken sekä rakentavat hankkeen infrastruktuurin.

Hankkeen vaiheet
  1. Taustoittava työ, suunnittelu yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä osallistujaryhmien kokoaminen.
  2. Tulevaisuustyöpajat ryhmien tarpeiden ja haasteiden hahmottamiseksi sekä nuorten tulevaisuuskuvien kerääminen.
  3. Prosessiluontoisten ohjaus- ja työskentelymenetelmien kehittäminen ja testaaminen.
  4. Koulutuspaketin tuottaminen ja nuorten kanssa toimivien tahojen koulutukset.
  5. Yhteinen toiminnallinen verkostoitumispäivä nuorille ja heidän kanssaan toimiville.
Hankkeen aikataulu

Taustoitustyö ja suunnitteluvaihe tehdään pääosin syksyn 2015 aikana. Tulevaisuustyöpajat ja tulevaisuuskuvien kartoittaminen toteutetaan keväällä 2016. Työskentelymenetelmien kehitystyö ja koulutusprosessi toteutuu vuosien 2016-2017 aikana.